Gespreksleiding

Als je een gespreksleider zoekt …

 • met ruime ervaring in verschillende werkvelden (met name kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg)
 • die echte aandacht geeft aan mensen en hun verhalen
 • die in een afwachtende zaal het gesprek op gang kan brengen
 • die goed in staat is de rode draad van een bijeenkomst vast te houden
 • die ook niet bang is om mensen af te kappen als het nodig is
 • die persoonlijke ervaringen kan koppelen aan een overkoepelende visie of theorie
 • die op het juiste moment ook met de zaal kan lachen

… dan moet je mij hebben!

Greet in actie als gespreksleider
Mensen in gesprek laten komen
Ik vind het een uitdaging om mensen die normaal niet zo snel met elkaar in gesprek komen, naar elkaar te laten luisteren. Ik geef graag ruimte aan verhalen van mensen die kwetsbaar zijn door de omstandigheden waarin zij hun kinderen opvoeden of door de dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven. Ik ben ervan overtuigd dat mensen sterker worden door onderling contact en een veilige uitwisseling van ervaringen.

Ervaren gespreksleider

 • Als gespreksleider in het Autismecafé in Leiden interview ik (ervarings)deskundigen rondom gezinnen met kinderen met autisme.
 • Binnen Stichting Ovaal draag ik mijn ervaringen als gespreksleider over aan andere gespreksleiders. Ik werk nieuwe gespreksleiders in en verzorg de jaarlijkse dag voor gespreksleiders.
 • Met Ypsilon heb ik de Psysalons ontwikkeld: gespreksbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij iemand met een kwetsbaarheid voor psychose.
 • Voor Kindkracht012 heb ik samen met pedagogisch medewerkers een variant op het tv-programma ‘Collegetour’ gedaan. Hier liet ik filmpjes zien die ik met de medewerkers had gemaakt over belangrijke thema’s in het werken met jonge kinderen. Ik liet hen samen met hun collega’s hardop nadenken over hoe zij een nieuwe werkwijze konden invoeren.
 • In de afgelopen 10 jaar heb ik verschillende voorleeswedstrijden gepresenteerd, onder andere bij de Leidse bibliotheek en met pabostudenten op de Leidse Hogeschool.

Bel of mail me voor meer informatie.