Actueel Training Coaching Gespreksleiding Muziekprojecten Testemonials Over Greet
Actueel Training Coaching Gespreksleiding Muziekprojecten Testemonials Over Greet

Coaching

 • Heb je als professional behoefte om meer zicht te krijgen op jouw werkwijze en hoe deze zich onderscheid van die van anderen?
 • Heb je een (pedagogisch) medewerker die extra ondersteuning nodig heeft in zijn of haar professionele ontwikkeling?
 • Wil je als leidinggevende ondersteuning in het vertalen van pedagogisch beleid naar de werkvloer? Of hardop nadenken over een nieuw ontwikkelperspectief voor jouw organisatie?
 • Ben of ken je een ouder die behoefte heeft aan een goed gesprek over de situatie in zijn of haar gezin, bijvoorbeeld tijdens een scheiding?
 • Ben of ken je een kind of jongere die extra ondersteuning nodig heeft bij het omgaan met lastige gezinsomstandigheden, zoals een (v)echtscheiding of het overlijden van een ouder?

Laat mij jou dan coachen
Klanten vragen mij steeds vaker om individuele coachingstrajecten of coachingstrajecten van kleine teams. Coaching is gericht op de professionele en soms ook persoonlijke ontwikkeling van (pedagogisch) medewerkers, leidinggevenden en pedagogisch coaches. Steeds meer ouders en kinderen komen ook voor coaching, vaak als zij belangrijke veranderingen in hun leven hebben meegemaakt of een nieuwe ontwikkeling in gang willen zetten.

Zo werk ik
Ik werk individueel of met kleine teams. Ik sta naast mijn klanten en maak samen met hen persoonlijke krachten en kwaliteiten zichtbaar. Daarbij zijn de persoonlijke vragen en uitdagingen mijn uitgangspunt. Met gesprekken en observaties en coaching op de werkvloer (als dat nodig is) bekijken we waar de knelpunten liggen en zoeken we naar oplossingen die dichtbij liggen en tóch uitdagend zijn.

Thema’s in mijn coaching

 • communicatie met collega’s, ouders en/of kinderen
 • feedback geven en ontvangen
 • coachend leidinggeven, hoe doe je dat?
 • je eigen visie zichtbaar en effectief maken in je team of organisatie
 • gedragsmanagement in de groep
 • jezelf presenteren voor een groep (volwassenen of kinderen)
 • muziekactiviteitenbegeleiding en orthoagogische muziekbegeleiding (OMB)

Bel of mail me voor meer informatie.