Actueel Training Coaching Gespreksleiding Muziekprojecten Testemonials Over Greet
Actueel Training Coaching Gespreksleiding Muziekprojecten Testemonials Over Greet

Wie is Greet?

Ik ben trainer, coach en gespreksleider voor professionals die in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs werken. Ik verdiep mijn vak graag met muzikale en creatieve werkvormen, want die zorgen voor ontspanning, energie en een goede integratie van nieuwe inzichten met bestaande ervaringen.

Stevige basis in de ontwikkelingspsychologie
Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en orthopedagogisch muziekbegeleider. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychologen NIP. Ik heb mij altijd verdiept in kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt: kinderen in complexe echtscheidingssituaties, kinderen met gedragsproblemen, jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden en kinderen met autisme. Na mijn studie schreef ik het boek Kind en echtscheiding. Dit boek wordt na een aantal herzieningen nog steeds gebruikt.

Verbinden tussen disciplines
Ik ben in mijn element als ik verschillende groepen mensen met elkaar in contact kan brengen en samen laat optrekken in een project. Bijvoorbeeld samenwerking tot stand brengen tussen jeugdzorg en onderwijs, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en peuterspeelzaalmedewerkers, maar ook het in gesprek brengen van ouders van kinderen met autisme met beleidsmedewerkers van gemeenten.

Werken aan perspectief
Samen met ouders, kinderen en professionals zoek ik naar mogelijkheden om gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ik denk graag aan oplossingen die buiten het geijkte stramien vallen. Ik hou er ook van om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Zo ontwikkelde ik de training voor ervaringsdeskundige ouders Ouders, ervaren en deskundig met Janneke van Bockel

Standplaats Leiden
Ik werk door het hele land en heb mijn standplaats in Leiden. Daar werk ik aan de Boshuizerkade 119.